BCR EDBP

EDBP Bağlayıcı Şirket Kuralları Tavsiye Taslağını Açıkladı

Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), çok uluslu şirketlerin sınır ötesi veri transferlerini kolaylaştıran “Bağlayıcı Şirket Kuralları”nda (BCR) bulunması gereken ve veri sorumlularının başvuru ve onay süreçlerinde değerlendirilecek unsur ve ilkelere ilişkin tavsiyelerini kamuoyu görüşüne açtı. Taslağa aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-recommendations-application-approval-and-elements-and-principles-be_en