European_Commission.svg (1)

Avrupa Kamu İdareleri “Birlikte Çalışılabilir” Olacak

Avrupa Komisyonu, kamu kurumlarının veri paylaşımını düzenlemeyi amaçlayan “Birlikte Çalışabilir Avrupa Yasası” teklifini yayınladı .
Yasa teklifi genel hatlarıyla AB üyesi ülkelerin kamu idarelerinin yanı sıra aynı ülkelerdeki idarelerin birlikte çalışabileceği, güvenli veri aktarımının sağlanacağı bir ağ oluşturulmasını ve veri akışının sınırlar, sektörler ve kurumlar arasındaki uyumu sağlamayı amaçlıyor.
Bu yasaya ihtiyaç özellikle pandemi döneminde COVID sertifikası uygulamaları ve AB dijital tek pazar regülasyonları ile gündeme gelmişti.

edbs opinion cyber

AB’de Dijital Ürünlerin Siber Güvenliği Regülasyon

Tüm AB’de yürürlükte olan dijital ürünlerin (yazılım gibi) piyasa uygunluğunu düzenleyen Tüzük’te özellikle siber güvenlik gereksinimleri bakımından kapsamlı değişiklik önerileri içeren taslak yayınlanmıştı.
EDPS, taslağa ilişkin görüşünde, kişisel verilerin korunmasına katkı sağladığı için taslağı desteklediğini, GDPR’daki ilkelerin taslağa eklenmesinin memnuniyetle karşılandığını belirtmiştir. Ancak GDPR Resital 17’nin, Teklifin operasyonel kısmına yansıtılmayan veya çok önemli yönetişim hükümleri sağladığını, bu nedenle EDPS, Teklifin operasyonel bölümünde, siber güvenlik konusunda hem standardizasyon hem de sertifikalandırma konusunda sinerji yaratılmasına ilişkin tüm hususların ve ayrıca piyasa gözetimi ve icrası alanında bu Teklif ile Birlik veri koruma yasası arasındaki sinerjilerin belirtilmesini tavsiye ederek, Teklifin, kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen mevcut AB yasalarının uygulanmasını etkilemeye çalışmadığının açıklığa kavuşturulmasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir.
Taslak uygunsuz dijital ürünlere ilişkin küresel cironun %2,5’una kadar para cezaları öngörüyor.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0454
https://edps.europa.eu/system/files/2022-11/2022-0921_d2649_opinion_en.pdf