phone

AYM’den Şirket Telefonu Kararı

Anayasa Mahkemesinin özel bir şirkette çalışan başvurucunun bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin 2019/25604 başvuru numaralı Fırat Gerçek Kararı resmî gazetede yayınlandı.
Kararda vurgulanması gereken kısım, iletişim araçları kullanım politikası veya işyeri cihazlarının kişisel kullanımını yasaklayan diğer politika, sözleşme, taahhütname veya yönerge (politika) hükümlerinin içeriğine ilişkindir.
AYM’ye göre yalnızca kişisel kullanımın yasak olduğunu belirtip denetlenebileceğini belirtmeyen veya denetimin içeriği ve kapsamı hakkında bilgi vermeyen yükümlülük yükletici metinler, sınırsız bir denetimin dayanağı olamaz. Diğer taraftan yalnızca her türlü bilgiyi sağlayarak sınırsız ve makul olmayan bir denetim yapılması da mümkün olmayacaktır.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *