edbs opinion cyber

AB’de Dijital Ürünlerin Siber Güvenliği Regülasyon

Tüm AB’de yürürlükte olan dijital ürünlerin (yazılım gibi) piyasa uygunluğunu düzenleyen Tüzük’te özellikle siber güvenlik gereksinimleri bakımından kapsamlı değişiklik önerileri içeren taslak yayınlanmıştı.
EDPS, taslağa ilişkin görüşünde, kişisel verilerin korunmasına katkı sağladığı için taslağı desteklediğini, GDPR’daki ilkelerin taslağa eklenmesinin memnuniyetle karşılandığını belirtmiştir. Ancak GDPR Resital 17’nin, Teklifin operasyonel kısmına yansıtılmayan veya çok önemli yönetişim hükümleri sağladığını, bu nedenle EDPS, Teklifin operasyonel bölümünde, siber güvenlik konusunda hem standardizasyon hem de sertifikalandırma konusunda sinerji yaratılmasına ilişkin tüm hususların ve ayrıca piyasa gözetimi ve icrası alanında bu Teklif ile Birlik veri koruma yasası arasındaki sinerjilerin belirtilmesini tavsiye ederek, Teklifin, kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen mevcut AB yasalarının uygulanmasını etkilemeye çalışmadığının açıklığa kavuşturulmasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir.
Taslak uygunsuz dijital ürünlere ilişkin küresel cironun %2,5’una kadar para cezaları öngörüyor.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0454
https://edps.europa.eu/system/files/2022-11/2022-0921_d2649_opinion_en.pdf

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *